Školení profesní způsobilosti 2022

Stěžejním tématem školení bude především zavedení ,,Balíčku mobility ES". Dále pak změny v národní legislativě, které jsou platné od 1.10.2022.

Toto, i další témata jsou náplní školení  2022.

 

 

 

 

Kontakt

Jiří Martínek

Jeronýmova 59/II.
Třeboň, 379 01

Kancelář otevřena:

pondělí: 10.00 - 12.00

středa: 15.00 - 17.00

 

Tel.:

606 213 529

602 109 634

 

 Údaje vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku:

Jiří Martínek, Jeronýmova 59/II.,
379 01 Třeboň, IČ: 49040464

Jiří Martínek, Lužnice 144,
379 01 Třeboň, IČ: 74242431.