Kurzy moto

Úvodem:
Než se rozhodnete pro výcvik moto v naší autoškole, je zde pro Vás několik důležitých informací, kterým věnujte, prosím pozornost!

Získání řidičského oprávnění na motocykl je podle stávající legislativy poměrně náročné. To je samozřejmě v souladu s tím, jaká rizika při jízdě na motocyklu čekají na pozemní komunikaci.

Adekvátně k tomuto musí probíhat výcvik. Snažíme se naše žáky připravovat tak, aby byli co nejlépe připraveni jak na zkoušku, tak na vstup do řidičského života. Nechceme se chlubit tím, že za rok jsme naučili jezdit mnoho motorkářů, nejde nám o množství, ale o kvalitu! S každým žákem probíhá jízda individuálně - to znamená, že je vždy přítomen jen jeden žák, kterému se instruktor věnuje. Odpadá nebezpečí, že se při provozu více žáků mohou srazit a pozornost instruktora není rozptýlena mezi dva žáky. Instruktorem je Jiří Martínek ml., který nejen že sám aktivně jezdí na motocyklu ale také se každoročně účastní seminářů pro zdokonalení metod výuky tak, aby tato byla co nejefektivnější.

Někomu se možná bude zdát dlouhá doby kurzu - cca 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že průměrný začátečník potřebuje k dobrému ovládání motocyklu cca. 20 hodin je tato doba adekvátní, když si uvědomíme, že je třeba nejdříve zvládnout teorii a pak teprve může žák řídit motocykl samostatně na pozemní komunikaci.   

Protože nám záleží na bezpečnosti našich zákazníků, je v naší autoškole každý žák úrazově pojištěn pro případ nehody na motocyklu. Pojištění je již započítáno do ceny výcviku.

V naší autoškole jako jediné v okolí žáci při výuce pro zvýšení bezpečnosti používají airbagovou vestu Helite!

Výcvik probíhá podle podmínek zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách.

 

Technicky se kombinují tyto varianty výcviku praktické jízdy:
  • Klasický způsob výcviku: učitel sedí za žadatelem na druhém sedadle motocyklu.
  • Jízda s doprovodem: žadatel jede na motocyklu sám a učitel ho doprovází na motocyklu nebo v autě.
  • Příprava na zvláštní úkony: žadatel sám na motocyklu provádí nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky na zkušební ploše.

 

Příprava na „zvláštní úkony“
  • Přípravu na zvláštní úkony podle přílohy č. 7 vyhlášky  provádíme na zvláštním pozemku mimo silniční provoz.

 

Samostatná jízda s doprovodem

Samostatná jízda na motocyklu s doprovodem učitele je prováděna po splnění těchto podmínek:

  • žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“, přičemž nemá chybu v oblasti ,,dopravní situace".
  • žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
  • žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. Část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.

Na jízdu musí žadatel přicházet patřičně ustrojen (na nohách moto obuv, nebo vysoké pevné boty, moto oblek, případně dlouhé kalhoty a bunda s dlouhými rukávy, pokud má vlastní helmu, je to výhodou, stejně jako rukavice. V případě, že mu některá část výstroje bude chybět, po dohodě můžeme zapůjčit). Nebude-li žadatel patřičně ustrojen, může učitel jízdu zrušit!

Při jízdě se učitel se žadatelem domlouvá interkomem.

 

Zahájení kurzů

Zahájení kurzů:

Třeboň (budova autoškoly)

 24.10.2023, 16.00 hod. 

 

Suchdol nad Lužnicí (knihovna):

 13.11.2023, 16.00 hod.

 

Chlum u Třeboně (kulturní dům):

 13.11.2023, 17.00 hod

 

Jindřichův Hradec (Panská 135/I., II. patro):

 16.11.2023, 16.00 hod.

 

 

Kontakt

Jiří Martínek

Jeronýmova 59/II.
Třeboň, 379 01

Kancelář otevřena:

pondělí: 10.00 - 12.00

středa: 15.00 - 17.00

 

Tel.:

606 213 529

602 109 634

 

 Údaje vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku:

Jiří Martínek, Jeronýmova 59/II.,
379 01 Třeboň, IČ: 49040464

Jiří Martínek, Lužnice 144,
379 01 Třeboň, IČ: 74242431.