Školení profesní způsobilosti 2019

Stěžejním tématem školení bude především zavedení Úmluvy CMR pro vnitrostátní dopravu nákladů. Dále pak změny v národní legislativě, které jsou platné od 1.10.2018.

Toto, i další témata jsou náplní školení  2019.

 

 

 

 

Kontakt

Jiří Martínek

Jeronýmova 59/II.
Třeboň, 379 01

602 109 634
606 213 529
384 724 003

 

 Údaje vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku:

Jiří Martínek, Jeronýmova 59/II.,
379 01 Třeboň, IČ: 49040464

Jiří Martínek, Lužnice 144,
379 01 Třeboň, IČ: 74242431.